6/3– Cheorkee Night Racing #2 Time Schedule

Cherokee Night Racing Meet 2 Time Schedule		
Event	heat	start time
Girls Super Sprint Medley
	1	6:00
	2	6:04
Boys Super Sprint Medley
	1	6:08
	2	6:12
	3	6:16
800 Meter Run
	1	6:22
	2	6:27
	3	6:31
	4	6:35
	5	6:39
	6	6:43
	7	6:47
	8	6:51
	9	6:54
	10	6:57
	11	7:00
	12	7:03
1600 Meter Run
	1	7:08
	2	7:17
	3	7:25
	4	7:32
	5	7:39
	6	7:46
	7	7:53
	8	8:00
	9	8:06
	10	8:12
	11	8:18
	12	8:24
	13	8:30
	14	8:36
	15	8:42
	16	8:48